E-demokrati på svenska

Swedish: Andreas Jarblad uppsats i statsvetenskap vid Luleå tekniska universitet.

Uppsatsen fokuserar på möjligheterna för att i Sverige på olika nivåer införa element av elektronisk demokrati; alltså förutsättningarna för att med hjälp av den moderna informationstekniken fördjupa medborgarinflytandet, den politiska dialogen och engagemanget. Kan IT hjälpa till att kanalisera folkets vilja till politiska beslut och därigenom vitalisera och stärka den politiska processen?

Previous Post
Nordic Interactive Digital Visions
Next Post
The world changes; users’ needs change

Related Posts

No results found.

1 Comment.

  • Göran Isaksson
    November 8, 2002 11:35 am

    En mycket bra och informativ uppsats som behandlar ett angeläget ämne i den framtida politiska processen.

Comments are closed.